Home

Beste klant,

Met een lach en een traan, kondigen wij ons vertrek aan,omdat de houdbaarheid aan het verstrijken is van het bestaan.

Een lach om de mooie herinneringen die we mogen hebben en die zeker zullen blijven!

Een traan omdat we u zeker gaan missen!!


De opheffingsverkoop start DV vrijdag 10-11-23, ALLES MOET WEG!! Ook het interieur, hangemaakte kruidenpotten etc.

Bestellingen kunnen nog geplaatst worden t/m 1-12-23, deze moeten vooraf betaald worden.

Het spaarsysteem is gestopt m.i.v. heden, halfvolle en volle kaarten kunnen nog besteed worden t/m 15-12-23

Vrijdag 15-12-23 sluiten wij om 17.30 de winkeldeur.


Onze dank gaat uit naar de Heere die ons de kracht en lust gegeven heeft om dit werk te mogen doen.

Ook willen wij u bedanken voor het vertrouwen en wensen u gezondheid en ALLES wat goed en Nodig is voor het toekomende.


                       Graag tot ziens in onze winkel!